Visuell tegnordbok

Dette er en Visuell tegnordbok som forklarer tegnenes betydning ved hjelp av bilder.
Klikk på bildene for å spille av de aktuelle tegnene. Når et tegn avspilles blir også det norske ordet tilgjengelig, i skriftlig og muntlig form. Tegnordboken er med lotto-oppgaver. Det er foreløpig et begrenset antall emner med tegn og bilder. 

Primærmålgruppe:
» Voksenopplæring
Sekundærmålgruppe:
» Fellesressurser

Publisert: 10/06/2012 av Admin