Trist og redd, glad og modig

Livet er ikke alltid så lett. Mange mennesker har psykiske vansker i kortere eller lengre perioder i løpet av livet.
Døve får de samme psykiske vanskene som hørende. Informasjon kan gjøre det lettere å leve med vanskene og det kan bli lettere å be om hjelp.
«Trist og redd – Glad og modig» gir, på en enkel og forståelig måte, informasjon om depresjon, angst, psykose og personlighetsforstyrrelser og bruk av tolk i terapi.

Primærmålgruppe:
» Voksenopplæring
Sekundærmålgruppe:
» Lærerutdanning

Publisert: 16/01/2008 av Admin