Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI er ment som en veileder til pedagoger som skal drive lyttetrening med brukere som har fått et cochleaimplantat (CI). Programmet har både teoretisk og praktisk informasjon.
Lyttetrening etter CI kommer som en oppfølger til prosjektet «CI hva du hører».

Du kan velge mellom en standard WEB-versjon, PDF eller iBook for iPad.

Primærmålgruppe:
» Voksenopplæring

Publisert: 11/05/2012 av Admin