Webhefte 1–15

Webheftene ble tidligere utgitt som CD-ROM, men er nå lagt online. Webheftene er spesielt myntet på elevene, og inneholder faktaopplysninger, oppgaver og spørsmål på norsk og på tegnspråk. Elevene kan altså jobbe med Webheftene på egen hånd, samtidig som det er lagt opp til oppgaver og spørsmål som gir rom for refleksjon, diskusjoner og gruppearbeid.

Webhefte 1: Døve i oldtiden
Webhefte 2: Tegnspråkets historie
Webhefte 3: Historien bak dagens enhåndsalfabet
Webhefte 4: Døveundervisningens historie
Webhefte 5: Den norske døveskolens historie
Webhefte 6: Idrett blant døve
Webhefte 7: Døve i arbeidsliv
Webhefte 8: Kirkelig arbeid blant døve
Webhefte 9: Døveorganisasjonens historie
Webhefte 10: «10 fordeler med å være døv» | -Lærerveiledning
Webhefte 11: «En global døv landsby»
Webhefte 12: Språkanalyse F14
Webhefte 13: Døves organisasjonsliv
Webhefte 14: Oversettelse av Lukasevangeliet til tegnspråk
Webhefte 15: Veiledning til arbeid med tegnspråktekster

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Tegnspråk

Publisert: 24/03/2020 av Admin