Velkommen som arbeidstaker

Her får du en innføring i de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen når det gjelder arbeidsmiljø, arbeidsforhold, lønn og sikkerhet.
Teksten er skriftlig (bokmål og nynorsk), på tegnspråk og tale. Det finnes også forklaringer til ulike ord og uttrykk som blir brukt. 

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Bygg og anleggsteknikk | Byggteknikk
Sekundærmålgruppe:
» Voksenopplæring

skjermdump

Kompetansemål fra LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG I VG1 BYGG‐ OG ANLEGGSTEKNIKK
etter Vg1

som kan være aktuelle:

PRODUKSJON:
• bruke verktøy og utstyr på en riktig måte i følge regelverk og normer
• foreta risikovurderinger og utføre arbeid etter regler for helse, miljø og sikkerhet
• finne fram til og følge produktdatablad og HMS-datablad
TEGNING OG BRANSJELÆRE:
• gi eksempler på sentrale bestemmelser som regulerer arbeidet innen bygg- og anleggsteknikk
• planlegge helse-, miljø- og sikkerhetstiltak for arbeidsoppgaver som skal utføres

PROGRAMOMRÅDE FOR BYGGTEKNIKK
Kompetansemål fra LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG 2
etter Vg1

som kan være aktuelle:

PRODUKSJON:
• følge krav til helse, miljø og sikkerhet
• bruke verne- og sikkerhetsutstyr
BRANSJELÆRE:
• gi eksempler på hvordan avtaleverket regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver
• gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet som er relevant for byggteknikk

Publisert: 13/10/2009 av Admin