Til ungdommen – for livsmestring

Læremiddelet inneholder 12 tekster som handler om det å være ungdom, sett fra ungdoms perspektiv. Seks av tekstene er hentet fra Linn Skåber sin bok «Til ungdommen», tekster hun har skrevet basert på samtaler med ungdom. De andre seks tekstene er skrevet av døve forfattere, basert på samtaler med døve og hørselshemmede ungdommer. Slik kan også de finne noe som er gjenkjennbart med det å være ungdom med nedsatt hørsel, og/eller en del av et tegnspråkmiljø.
Det er laget oppgaver til alle tekstene, knyttet til kompetansemål i både folkehelse og livsmestring samt språkfagene tegnspråk og norsk. I lærerveiledningen finner du gode råd og tips om hvordan du kan bruke tekstene og oppgavene i ditt klasserom.

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Norsk, og norsk tegnspråk
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk, og norsk tegnspråk 8.-10. trinn

skjermdump nettsted

Kompetansemål i norsk for elever med tegnspråk 10.trinn
· informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike sjangre og for ulike formål, tilpasset mottaker og mediebruker
· bruke fagspråk og kunnskap om setningsoppbygging, tekststruktur og sjanger i samtale om skriving og bearbeiding av tekster

Kompetansemål i norsk for elever med tegnspråk VG2 YF
· Avlese / lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
· kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

Kompetansemål i norsk for elever med tegnspråk VG1 SF
· reflektere over hvordan tekster framstiller møter mellom ulike kulturer
· avlese / lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner
· kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

Kompetansemål i norsk for elever med tegnspråk VG3 SF
· skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
· analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

Kompetansemål i norsk for elever med tegnspråk VG3 Påbygging
· skrive essay som utforsker og reflekterer over innhold i tekster
· presentere litterære tolkninger og sammenligninger
· analysere uttrykksformer i sammensatte tekster i ulike medier og vurdere samspillet mellom dem

Læreplan i norsk tegnspråk (LK20)
Kompetansemål tegnspråk etter 10.trinn
· reflektere over og gjøre rede for ulike elementer som påvirker tekster som oversettes og tolkes
· informere, analysere, reflektere og argumentere i ulike sjangre og for ulike formål
· utforske og diskutere hvordan tegnspråktekster framstiller unges livssituasjon

Kompetansemål tegnspråk etter VG2 YF
· reflektere over innhold, form og formål i ulike tegnspråktekster
· analysere og sammenligne tegnspråktekster i ulike sjangre
· avlese andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i faglige diskusjoner
· drøfte tegnspråklig kultur og identitet lokalt og globalt

Kompetansemål tegnspråk etter VG1 SF
· reflektere over innhold, form og formål i ulike tegnspråktekster
· analysere og sammenligne tegnspråktekster i ulike sjangre
· avlese andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i faglige diskusjoner
· drøfte tegnspråklig kultur og identitet lokalt og globalt
· kombinere tegnspråklige og andre visuelle virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping

Kompetansemål tegnspråk etter VG2 SF
· analysere tegnspråktekster i ulike sjangre og reflektere over hvilke verdisyn tekstene representerer
· bruke teknologi og digitale ressurser på en hensiktsmessig måte i utforming av tegnspråktekster
· utforske og reflektere over tegns beskrivende, utpekende og avbildende funksjon og sammenligne med skriftspråk

Kompetansemål tegnspråk etter VG3 SF
· analysere, tolke og sammenligne ulike tegnspråktekster og reflektere over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen

Kompetansemål tegnspråk etter VG3 Påbygging
· analysere tegnspråktekster i ulike sjangre og reflektere over hvilke verdisyn tekstene representerer
· bruke teknologi og digitale ressurser på en hensiktsmessig måte i utforming av tegnspråktekster
· utforske og reflektere over tegns beskrivende, utpekende og avbildende funksjon og sammenligne med skriftspråk
· analysere, tolke og sammenligne ulike tegnspråktekster og reflektere over hvordan konteksten påvirker teksttolkningen
· produsere fagartikler som gjør rede for og drøfter emner knyttet til tegnspråk og døvekultur

Publisert: 11/11/2022 av Admin