Språkloven og norsk tegnspråk

I anledning den internasjonale tegnspråkdagen den 23. september, publiserer vi fem tegnspråktekster om språkloven, som trådte i kraft 1.1.2022. Snakkis-programmet på NRK, med temaet “Den nye språkloven,” er også tilgjengelig fra denne ressursen. Se tidslinjen for en oversikt over viktige hendelser, som bidro til at norsk tegnspråk ble et offisielt språk i Norge.

Kilder:
5 tegnspråktekster om språkloven: sprakradet.no og lovdata.no
Tidslinje: Døves Tidsskrift.

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Norsk tegnspråk
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk tegnspråk 8.-10. trinn

Fem tegnspråktekster om språkloven


Tidslinje

skjermdump

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK som kan være aktuelle:

Kompetansemål etter Vg1 studieforberedende utdanningsprogram og etter Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: • drøfte tegnspråklig kultur og identitet lokalt og globalt

Kompetansemål etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram: • bruke fagspråk i tegnspråktekster og i utforskende samtaler, diskusjoner og presentasjoner om tegnspråkfaglige emner
• utforske og reflektere over språksituasjonen og språkpolitikken i Norge i dag og gjøre rede for den historiske bakgrunnen
• gjøre rede for språklig variasjon og språkendring i Norge i dag og drøfte sammenhenger mellom språk, kultur og identitet

Kompetansemål etter 10. trinn: • gjøre rede for det språklige mangfoldet i Norge og sammenligne samers og andre minoritetsspråkliges rettigheter i Norge • bruke fagspråk i diskusjoner, spontane samtaler og i skriftlige og muntlige presentasjoner om tegnspråkfaglige emner

Publisert: 09/09/2022 av Admin