SignOn

SignOn er et nettsted for døve som vil lære engelsk. Du kan studere den engelske teksten og få oversatt alt til tegnspråk. Det er også grammatikkforklaringer, oppgaver og ordbok. I tillegg til norsk tegnspråk er det internasjonale tegn og tegnspråk fra England, Spania, Nederland, Østerrike, Finland og Island. Dermed kan man også sammenligne og lære noe av andre lands tegnspråk.

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Engelsk
Sekundærmålgrupper:
» Voksenopplæring

Kompetansemål fra LÆREPLAN I ENGELSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter Vg1 – studieforberedende utdanningsprogram
etter Vg2 – yrkesfaglige utdanningsprogram

som kan være aktuelle:

SPRÅKLÆRING:
• utnytte og vurdere ulike situasjoner, arbeidsmåter og strategier for å lære seg engelsk
• drøfte likheter og forskjeller mellom engelsk og andre fremmedspråk og utnytte dette i egen språklæring
• bruke et bredt utvalg digitale og andre hjelpemidler, inkludert ettspråklige ordbøker, på en
selvstendig måte
KOMMUNIKASJON:
• beherske et bredt ordforråd
• bruke språkets formverk og tekststrukturer i skriftlige og muntlige framstillinger
• forstå lengre skriftlige og muntlige framstillinger om ulike personlige, litterære, tverrfaglige og samfunnsmessige emner
• lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og med ulike formål
KULTUR, SAMFUNN OG LITTERATUR:
• drøfte sosiale forhold, samfunnsforhold og verdier i ulike kulturer, inkludert døvekultur, i flere engelskspråklige land

Publisert: 03/01/2008 av Admin