Om domstolene

I  ressursen «Om domstolene» finner du informasjon om noen av prinsippene som ligger til  grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker  og instanser. Andre tema er konfliktråd, forliksråd, og ulike  straffereaksjoner. Vi  ønsker en diskusjon om tegnbruk på dette fagområdet, så delta gjerne på siden Tegndiskusjon som du finner i læremiddelet

 
» Videregående skole
»» Samfunnsfag Vg1/Vg2

TEKNISK:
Dette nettstedet benytter HTML5.
Du må ha ny oppdatert nettleser for at alt skal fungere.

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter Vg1/ Vg2 i vidaregåande opplæring
som kan være aktuelle:

INDIVID OG SAMFUNN:
• bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast
POLITIKK OG DEMOKRATI:
• diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Publisert: 28/05/2012 av Admin