Domstolene

I ressursen finner du informasjon om noen av prinsippene som ligger til grunn for det norske rettssystemet, og om rettens sammensetning i ulike saker og instanser. Det er også en egen side med 40 juridiske uttrykk forklart på tegnspråk. Uttrykkene er plukket ut og kvalitetssikret av Stub-Christiansen advokatfirma.

 
» Videregående skole
»» Samfunnsfag Vg1/Vg2

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter Vg1/ Vg2 i vidaregåande opplæring
som kan være aktuelle:

INDIVID OG SAMFUNN:
• bruke digitale verktøy til å finne informasjon om omfanget av kriminalitet i Noreg, grunngje kvifor samfunnet straffar og gjere greie for korleis kriminalitet kan førebyggjast
POLITIKK OG DEMOKRATI:
• diskutere samanhengar mellom styreform, rettsstat og menneskerettar

Publisert: 28/05/2012 av Admin