KORT OM partiene på Stortinget i perioden 2017 – 2021

Sentralt i faget samfunnskunnskap er at elevene skal utvikle seg som engasjerte og kritisk tenkende deltakere i samfunnet. Med denne ressursen får elevene kunnskap om hva et politisk parti er, og hvordan vi fordeler partier langs en politisk akse. Det er kun partiene som satt på Stortinget i perioden 2017 -2021, som omtales i ressursen.

Temaene i skrift,kompetansemål og andre ressurser (pdf)

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnsfag Vg1/Vg2
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskolen

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter Vg1/ Vg2 i vidaregåande opplæring
som kan være aktuelle:

• reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
• utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

Publisert: 30/08/2021 av Admin