Døve i det tredje riket

Dette er et tankevekkende foredrag om døve i Tyskland under andre verdenskrig. Muhs snakker om døve nazister og om behandlingen av tyske døve jøder. Det er et lærerikt og tankevekkende foredrag om alvorlige temaer. Muhs dokumenterer sin framstilling med fotografier og annet historisk materiale.  Foredraget er på internasjonalt tegnspråk, men med skriftlig norsk støttetekst. Foredraget gjengis også på norsk tegnspråk med norsk tale og skriftlig tekst.  

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnsfag Vg1/Vg2
»» Historie Vg2/Vg3
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter Vg1/ Vg2 i vidaregåande opplæring
som kan være aktuelle:

KULTUR:
• forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast

Kompetansemål fra LÆREPLAN I HISTORIE - fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram Kompetansemål Etter Vg2 som kan være aktuelle:

HISTORIEFORSTÅELSE OG METODER:
• finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
• bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdrere den kildekritisk i egne framstillinger

Kompetansemål Etter Vg3 som kan være aktuelle:

HISTORIEFORSTÅELSE OG METODER:
• undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt ormet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellig oppfatninger om fortiden
• drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
• gi eksempler på og drøfte hvordan utstillinger, minnesmerker, minnedager eller markeringen av bestemte historiske hendelser har betydning for nåtiden

Publisert: 06/09/2012 av Admin