#døv – om fordommer, språket og livet

I denne ressursen finner du 19 fortellinger fortalt på tegnspråk med norsk tale og undertekst. Seks døve i ulik alder forteller historier basert på egne opplevelser. Historier som handler om hva som kan være typisk for døve å oppleve. Fortellingene egner seg for refleksjon og diskusjon om tema som for eksempel språklige barrierer, manglende kunnskap om døve, fordommer, identitet, selvironi, tilhørighet og det å leve sammen i et mangfoldig samfunn.
Mer om ressursen på www.statped.no/dov

Primærmålgruppe:
» Videregående skole
»» Samfunnsfag Vg1/Vg2
Sekundærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Samfunnsfag 8.-10. trinn

Kompetansemål fra LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG
etter Vg1/ Vg2 i vidaregåande opplæring
som kan være aktuelle:

INDIVID, SAMFUNN OG KULTUR:
• diskutere hvordan religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper muligheter og utfordringer
• drøfte årsaker til at fordommer, rasisme og diskriminering oppstår, og hvilke tiltak som kan motvirke dette

Publisert: 11/05/2017 av Admin