erher
Fortellinger og fakta om døveskolen i Norge fram til 1960


Om prosjektet

I nettversjonen av boken Venner for livet - Fortellinger og fakta om døveskolen i Norge fram til 1960 er alle kapitlene presentert på norsk tegnspråk. I dag går de fleste døve og hørselshemmede barn på sin bostedsskole. En viktig målsetting med boken er å gi både barn og voksne kjennskap til en felles kulturbakgrunn som mange døve deler. Historier om døve elevers opplevelser fra døveskolene kan gi hørselshemmede barn og unge en økt bevissthet om at de kan tilhøre et større fellesskap. Både boken, som ble utgitt av Statped (tidligere Nedre Gausen kompetansesenter) i 2012, og nettressursen er laget for Norges døveforbund med støtte fra Extrastiftelsen.

Fakta

De historiske fakta blir presentert av Unni Helland med bilder og sitater fra boka. Innledningen tar for seg årene mellom 1825 og 1930, og det er opprettelsen av Norges første døveskole i Trondheim og grunnleggeren Andreas Christian Møller som er viet mest plass. De andre kapitlene handler om undervisningen og døve elevers fritid på 40, 50 og 60-tallet. Det er også noen historiske fakta om hvordan krigen påvirket barna på døveskolen, om utviklingen av hørselsteknisk utstyr og om den lange metodestriden: tegnspråk eller tale.

Fortellinger

Fire fortellinger fra 30, 40, 50 og 60-tallet er basert på intervju av personer som forteller om sin tid på døveskolen. «Hemmelig og litt ulovlig», «Å holde rundt begge to», «Frøken Ingebjørg detektiv» og «Hvis bare Marte kommer» er delvis dramatisert med døve barn i hovedrollene. Mellom scenene er det prosjektets mor, Oddvei Irene Haugen, som er fortelleren. Mye har forandret seg siden 30- 60 tallet. Skolene er annerledes, lærerne er annerledes, og det å være barn i dag er veldig forskjellig fra det å være barn før i tiden. Fortellingene gir oss et innblikk i hvordan livet var på døveskolene. Fortellinger om det å skilles fra familien for å bo på internat, om da krigen kom til Norge, om undervisningen, fritiden, fellesskap, språk og vennskap.

Medvirkende

Fortellere:
Oddvei Irene Haugen
Unni Helland
Thomas M. Johannessen

Aktører i fortellingene:

Siv Ailin Foss
Mikael Persson
Stella Berget
Isaac Emanuel Slowikowska
Malin Isabell Liaøy
Angel Ervik
Hedda Fevang Tveit
Tuva Henden Grøtte
Tyra Magne
Edvard Fuglem
Kasper Hoel Skauge
Thomas M. Johannessen
Gudrun Haave
Charlotte H. Agerup
Unni Helland
Aud Karin Stangvik
Agate Drivold
Line Beate Tveit
Tone Ervik
Marthe Trætli
Tor Olsen
Henning Andersen
Gunnar Uglem
Arve Hov
Lasse Skomsvold
Pål Rudshavn
Anne Grethe Moxnes
Karl Olav Kristiansen
Ottar Smørholm
Lasse Sundal


Norsk tale:
Line Beate Tveit
Lisa Ødemotland
Hedda Fevang Tveit
Tuva Henden Grøtte
Filip Fevang Tveit
Angel Ervik
Gunnar Uglem
Lasse Sundal
Arve Hov

Kamera/redigering:
Marthe Trætli
Tone Ervik
Pål Rudshavn

Illustratør:
Gudrun Haave

Nettside:
Utvikling: Henning Andersen
Farger/fonter: Gudrun Haave