erher
Fortellinger og fakta om døveskolen i Norge fram til 1960
FREM TIL 1930

INNLEDNING

Hemmelig og litt ulovlig
40 TALLET

FAKTA

Å holde rundt begge to
50 TALLET

FAKTA

Frøken Ingebjørg Detektiv
60 TALLET

FAKTA

Hvis bare Marte kommer