navigate_beforestatped.no navigate_beforeerher.no
Norsk tegnspråk og norsk
Norsk tegnspråk og norskinfo knapp
Tale:
Tale:
Tale:
Chiccibio og tranen - BiBiKit
Slå, kølle! - BiBiKit
Rotta og kamelen - BiBiKit
Edderkoppen - BiBiKit