Tilgjengelighetserklæring

Introduksjon

erher.no leveres av Statped.
Statped utvikler læringsressurser for tegnspråklige på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Læremidlene er særskilt tilrettelagt for tegnspråklige i barnehage og grunnopplæring, og de gjøres tilgjengelige via portalen erher.no (og statped.no). Disse læremidler går under kategorien særskilt tilrettelagte læremidler til en spesifikk målgruppe.

Vi jobber for å oppfylle flest mulig krav innenfor WCAG 2.0/2.1-standarden:
https://uu.difi.no/krav-og-regelverk/wcag-20-standarden
Av og til er det motstridende hensyn når det gjelder krav til universell utforming av IKT-løsninger og særskilt tilrettelegging av læremidler. Dette vil rapporteres i de læremidler det gjelder.

Kravene i WCAG 2.0/2.1 dekker ikke alle behov for alle brukere – for eksempel er det ikke krav om tegnspråk til tegnspråklige brukere.
Statped har dette oppdraget fra Kunnskapsdepartementet:

“Statped har et spesielt ansvar for å utarbeide læremidler for barn og elever med synsvansker, hørselsvansker og de med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon.”

Når vi utvikler læringsressurser for tegnspråklige, tar vi sikte på å oppfylle flest mulig krav til universell utforming, men i noen tilfeller må enkelte krav fravikes. Det kan være fordi det er teknisk, pedagogisk eller funksjonelt umulig å kombinere kravene med en optimal løsning for våre målgrupper. Eller at det medfører urimelig store utviklingskostnader.

Statped, avd. læremidler tegnspråk skal

  • Utvikle og videreutvikle stadig mer tilgjengelige læremidler.
  • Se til at våre læremidler oppnår minst nivå AA i WCAG 2.1. der mulig.
  • Følge opp nye krav i WCAG standard, og EUs webdirektiv.
  • Inkludere universell utforming som et viktig perspektiv i valget av tredjepartssystemer og oppgraderinger av eksisterende systemer.
  • Rapportere på tilgjengelighet for hvert enkelt læremiddel.

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger

  • Hovedsakelig tilby innhold på tegnspråk, tale, tekst i samspill med andre visuelle virkemidler.
  • Ha et klart og tydelig språk.
  • Oppfylle kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker.
  • Rette WCAG-feil.

Dette jobber vi med

Vedlikeholde/revidere eksisterende system og løsninger. WCAG-standarden blir da viktig.
Det jobbes med å etablere side om tilgjengelighet på hvert enkelt læremiddel.

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller er språket vanskelig å forstå? Er det noe som hindrer funksjonalitet, eller går du glipp av innhold?
Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet! Send oss en e-post: erher@statped.no