Undervisningsplaner

Tegnspråkplanen bygger på Plan for opplæring av foreldre til døve og sterkt tunghørte barn. Opplæringsplanen har som utgangspunkt at de fleste lærer språk gjennom å bruke språket i hverdagslige og realistiske situasjoner. Derfor er undervisningen konsentrert rundt emner og språkfunksjoner.

undervisningsplan-large

Publisert: 18/10/2017 av Admin