Kort om påsken på norsk tegnspråk

Ressursen inneholder seks tema, som mange forbinder med påsken. Temaene er utformet slik at en først skal samtale om et tema, deretter avlese en kort tegnspråktekst, for til slutt gjenfortelle fra samtalen og innholdet i tegnspråkteksten.

Temaene blir presentert med illustrasjoner, tegnillustrasjoner og norsk tegnspråk. Ressursens utforming gjør den godt egnet for språkopplæring i en begynnerfase.

Med denne PowerPoint versjonen av Kort om påsken kan du gjøre endringer i ressursen. Tilpasse den til din undervisning, eller la foreldre/foresatte gjøre bruk av den i egne presentasjoner.

Mer informasjon om ressursen og aktuelle temavideoer fra Elevkanalen finner du i PDF-filen.

Primærmålgruppe:
» Se Mitt Språk
»» Modul 7

Ulike ting relatert til påske Denne ressursen er laget i Google Presentasjoner, les mer.

Publisert: 25/03/2021 av Admin