Gleding med Lykke og Wilmer

Gleding! – med Lykke og Wilmer er en fortelling om vennskap, inkludering og nestekjærlighet. Skrevet av Siri Abrahamsen, og Illustrert av Vibeke Høie-holgersen. I boka er det noen tips til samtale med barna. Abrahamsen har gitt tillatelse til at vi kan gjengi disse tipsene her.

Det er to versjoner av den tegnspråklige fremstillingen av fortellingen. Versjonen til Se Mitt Språk er med norsk tegnspråk og norsk undertekst, mens versjonen som retter seg til barn er med norsk tegnspråk og norsk tale med undertekst. Med den tospråklige fremstillingen kan barn som har tegnspråk som et av sine språk, og barn som ikke har det, ha en felles opplevelse av fortellingen.

Primærmålgruppe:
» Se Mitt Språk
»» Modul 21
selvbilde, identitet, mestring, verdivalg, respekt

Publisert: 10/02/2021 av Admin