chevron_leftstatped.no chevron_lefterher.no
Til ungdommen - for livsmestring
Tekster på norsk tegnspråk og norsk

Tilgjengelighet


Hvem er vi

Denne ressursen leveres av Statped

Ressursen finner du både via statped.no og læremiddelportalen vår erher.no. Se vår overordnede tilgjengelighetserklæring for våre læremidler på erher.no


Innhold

Monologene på tegnspråk har både tale og undertekst. Fargekontraster på nettstedet skal være i henhold til krav.
Nettsiden er responsiv til ulike skjermstørrelser, du kan også skalere ved bruk av CTRL + og CTRL -


Tastaturstyring

Hele ressursen kan styres via tastatur (TAB+enter)


Kontakt

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger om tilgjengelighet, send oss e-post: erher@statped.no