chevron_leftstatped.no chevron_lefterher.no
Til ungdommen - for livsmestring
Tekster på norsk tegnspråk og norsk

Om ressursen


Ungdomstiden er en fin og spennende tid. Den kan også oppleves krevende og kaotisk. I skolen skal det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gi elevene kompetanse som fremmer god fysisk og psykisk helse. Undervisningen skal legge til rette for at elevene lærer å ta ansvarlige livsvalg og får støtte til å utvikle et positivt selvbilde og en trygg identitet.

Litteratur kan være en god kilde til samtale og refleksjon. I Til ungdommen – for livsmestring finner du tekster med tema som er aktuelle i brytningsfasen mellom det å være barn og voksen. Seks av monologene i Linn Skåber sin bok, Til ungdommen, er oversatt til norsk tegnspråk. Skåber sine tekster er basert på hennes samtaler med ungdom, og de berører temaer som forelskelse, sorg, drømmer om fremtiden, identitet, lykke og kaos. Boken har blitt godt mottatt av ungdommer. Mange finner noe gjenkjennbart i hva de selv gleder seg over eller strever med.

Anja Hofsøy Tolsrød og Pernille Vogt Forsberg har skrevet seks nye tekster, over samme lest som Skåbers tekster. Ipek D. Mehlum gjennomførte samtaler med døve og hørselshemmede ungdommer sammen med Line Beate Tveit. Poetiske gjengivelser og skriftlig materiale fra samtalene ga forfatterne et godt grunnlag for å skrive tekster som gjenspeiler denne gruppen sine tanker og følelser rundt det å være ungdom. I Tolsrød og Vogt sine tekster kan døve og hørselshemmede finne et fellesskap i det å være ungdom med nedsatt hørsel og en del av et tegnspråkmiljø.

Læremiddelet inneholder altså til sammen 12 tekster, alle presentert på norsk tegnspråk av skuespiller Ipek D. Mehlum med stemmeskuespill av Linn Skåber. Det er også oppgaver til det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring, og til noen av kompetansemålene i fagene norsk tegnspråk og norsk. Læremiddelet egner seg godt i alle klasserom med ungdom, tegnspråklige eller ikke tegnspråklige. I lærerveiledningen finner du gode råd og tips om hvordan du kan bruke tekstene og oppgavene i ditt klasserom.