chevron_leftstatped.no chevron_lefterher.no
Til ungdommen - for livsmestring
Tekster på norsk tegnspråk og norsk

Medvirkende


TEGNSPRÅKTEKSTER


Tegnspråklig skuespiller: Ipek D. Mehlum
Stemmeskuespill: Linn Skåber
Forfatter: Linn Skåber, Anja Hofsøy Tolsrød & Pernille Forsberg Vogt
Dramaturg og Manusmedarbeider: Kjersti Fjelstad
Illustrasjoner: Lisa Aisato, Gudrun Haave, Adrian Gilbu
Oversettelse: Kjersti Fjelstad, Line Beate Tveit, Aud Karin Stangvik, Ipek D. Mehlum

OPPGAVER


Tegnspråklig formidler: Trude Lillegjære
Norsk tale: Line Beate Tveit
Oppgavetekster: Ragnhild Sveli
Illustrasjoner: Lisa Aisato, Gudrun Haave, Adrian Gilbu
Oversettelse: Trude Lillegjære, Dag Lindeberg. Line Beate Tveit
Språkkonsulent: Unni Helland
Grafisk design / Google Presentasjoner: Adrian Gilbu

...

Prosjektleder: Line Beate Tveit
Kamera: Con Mehlum, Pål Rudshavn
Video: Pål Rudshavn, Petter Schanke Olsen
Grafisk design: Gudrun Haave
Webutvikling: Henning Andersen Ervik