navigate_beforestatped.no
navigate_beforeerher.no
dekor

KORT OM hvordan Stortinget velges

1
Stortingsvalg
2
Nominasjon
-valglister
3
Valgdistrikt/
valgkrets
4
Antall mandater
5
Fordeling,
sperregrense og utjevning
6
Valgordning
7
Opptelling av stemmene
8
Oppgaver