NB! Denne ressursen er fra 2008, og deler av inneholdet kan være utdatert. For oppdatert informasjon om tematikken, se: Work in Norway eller temasider om minstelønn

Standard arbeidsavtale

Klikk på feltet du vil ha forklart

1. Firma

Navn

Daglig leder

Adresse

2. Ansatt

Navn

Adresse

3. Arbeidsplass jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) b)

Adresse

4. Ansatt som (arb.oppgaver/stilling/tittel/arbeidskategori)

5. Tariffavtale/verneombud

Følgende tariffavtale(r) gjelder

Tariffparter

Verneombud

6. Ansettelsesforholdets varighet og arbeidstid

Ansatt fra

Eventuelt til

Ukentlig arbeidstid (lengde/plassering)

Daglig arbeidstid (lengde/plassering)

Eventuell særlig arbeidstidsordning

Pauser (lengde)

Arbeidstakers oppsigelsesfrist

Arbeidsgivers oppsigelsesfrist

Ferietid, fastsettes i henhold til ferielovens bestemmelser

7. Eventuell prøvetid

Prøvetidens lengde

Oppsigelsesfrist i prøvetiden

Ev. forlengelse av prøvetid (jfr. arbeidsmiljøloven § 15-6 (4))

8. Lønn

Lønn pr. time/måned

Utbetalingsmåte

Utbetalingstidspunkt

Overtidstillegg (min. 50%)

Helge-/nattillegg

Andre tillegg

Godtgjørelse/diett

Feriepenger kommer i tillegg til lønn, jf. ferieloven

9. Andre opplysninger

10. Underskrifter

Dato

Underskrift arbeidsgiver

Underskrift arbeidstaker