statped logo
chevron_left
statped.no
chevron_left
erher.no
Jochen Muhs - Det tredje riket

Døve i det tredje riket ved Jochen Muhs - et foredrag aktuelt for historiefagene i videregående skole

I foredraget tar Muhs opp alvorlige temaer, og han forteller sterke og rystende historier fra Tyskland. Han berører temaer som nazisme, døve nazister, foreningslivet under krigen, tvangssterilisering, undertrykkelsen av jøder og jødeforfølgelsen under andre verdenskrig. Muhs mente det var viktig å få frem i lyset at også døve falt for Hitlers idelogi. Det var ikke bare hørende som undertrykket jødene - det gjorde også døve. Han var også opptatt av jødenes tragiske skjebne under andre verdenskrig, og da spesielt historiene til døve jøder. Som han selv sier fikk de mange som døde under krigen aldri fortalt sin historie. Lovis Varges overlevde krigen og fortalte sin historie til Muhs, som igjen forteller den videre til oss…

PDF- versjonen av foredraget, som du finner over tekstvinduet, egner seg for en rask orientering i stoffet, og som en mer leservennlig versjon for elevene. Fotografier og annet historisk materiale fremstår i dette formatet med noe bedre kvalitet, og det er mulig å forstørre teksten om det er ønskelig.

Foredraget egner seg i undervisning der målet er å hjelpe unge mennesker til å knytte fortid og nåtid sammen. Det Muhs forteller kan gi de unge innsikt i hvordan det var for døve i Tyskland under andre verdenskrig, samt det kan være grunnlag for refleksjoner om hvordan det kan arbeides for å unngå at noe slikt skjer igjen. Ellingsen (2012) aktualiserer dette når han skriver at: Relasjonen mellom fortidens mørke kapitler og nåtidens grusomheter blir tydelig når ideologiske avskygninger fra krigens dager finner veien til Oslo tinghus i 2012. (Hvordan kunne det skje?)

LK06: Videregående skole