Medvirkende

Poesi og forelesning:

Georg Bjerkli

Musikk:

Arne Hestholm

Forelesning:

Randi Høidahl

Dikteksempler i Randi Høidahls forelesning:

"Kake" håndformdikt framført av Billur Taskoparan fra Taskoparan, B og Stokka, A (1995) Tegnspråkmoro og fantasi Stavanger, Barnehagen for hørselshemmede.
"Fødselsdag" framført av Cathrine Stensrud og Morten Lundahl. Omarbeidet versjon av fødselsdagssangen: «Hurra for deg som fyller ditt år» fra Hansen, Aa. L. (1998)Rytmen i 3. klasse, Trondheim: Møller kompetansesenter
"Herr Ørret Bekk" framført av Siv Mittet. Omarbeidet versjon av det norske diktet "Herr Ørret Bekk" fra Roll, H. (1995) Undre meg fordundre, Oslo: Gyldendal. Tegnspråkversjonen er hentet fra Hansen Aa. L. (1998) Rytmen i 6. klasse, Trondheim: Møller kompetansesenter

Stemmetolking:

Audun Nyhus, Ellen Johanne Hildrum Holkesvik

Oversetting til norsk tekst:

Camilla Jin Berg, Aase Lyngvær Hansen

Omsetting til nynorsk tekst:

Anne Hildrum Holkesvik

Nettside:

Marthe Trætli

Prosjektansvarlig:

Aase Lyngvær Hansen

Produksjon:

Møller-Trøndelag kompetansesenter© 2011