Tekster


Den prektig kledde sommerfuglJa, vi elsker
Tegnspråkpoesi – estetiske uttrykksformer i et didaktisk perspektiv

Denne nettsiden er laget for lærerstudenter og lærere som skal undervise i tegnspråkpoesi.

Siden består av tre hoveddeler:

  • 1: 9 dikt
  • 2: Forelesning om tegnspråkpoesi (hvor 7 av diktene gjentas som eksempler)
  • 3: Forelesning om å undervise i tegnspråkpoesi
    • • Didaktikk
    • • Tips om andre nyttige ressurser

De ni diktene er laget av Georg Bjerkli. Sju av dem er originale dikt, de to andre er norske dikt av Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson som er gjendiktet på norsk tegnspråk.

Musikk

Diktene er tonesatt for gitar og framført av Arne Hestholm.

Billedkunst

Bakgrunnsbilder for diktframføringene er utvalgte kunst- og fotomotiv.

Kombinasjon av estetiske uttrykksformer

Det å kombinere flere estetiske uttrykksformer har tradisjoner som går tilbake til antikken. Bl.a. ble instrumentene kithara og lyre brukt til å akkompagnere sang eller resitasjon av episke dikt.

I nyere tid er det særlig impresjonismen (1890- 1910) som på nytt viser samspillet mellom flere estetiske uttrykksmåter. Monets impresjonistiske bilder, i tillegg til den nye retningen symbolismen i fransk lyrikk, ble et viktig utgangspunkt for komponisten Claude Debussys nye tonespråk.

I film er bruken av musikk som forsterkende uttrykk et kjent virkemiddel.

I denne videoproduksjonen benyttes på en lignende måte det samme forsterkende uttrykket i samspillet mellom tegnspråkpoesi, musikk og billedkunst.