Det visuelt orienterte
klasserommet

Denne nettsiden er laget for lærerstudenter og lærere som skal undervise hørselshemmede elever. Siden består av en forelesning som ble holdt på lærerkurs ved Møller-Trøndelag kompetansesenter våren 2010. Deltakerne på kurset var lærere som den påfølgende høsten for første gang skulle ha én hørselshemmet elev i en klasse der de andre elevene var hørende.


Forelesningen består av to deler:

  1. Læringsfellesskap i visuelt orienterte klasserom. Teori og praksis med utgangspunkt i et forskningsprosjekt.
  2. Eksempler fra grunnskolen. Videoopptak og intervju med tre lærere fra 1., 4. og 8. klasse.


Klikk her for å se forelesningen

Medvirkende:


Foreleser -
Aase Lyngvær Hansen
Tolk -
Line Beate Tveit
Kamera -
Olle Eriksen

Klipp fra grunnskolen 2008:
Takk til