Viten-programmer på tegnspråk / Global oppvarming

Global oppvarming på tegnspråk

Prøv en klimamodell og anslå hvordan klimaet blir om 100 år! Følg bevegelsene til en radiomerket isbjørn! Gjør forsøk med isbitmodeller av Arktis og Antarktis, og se hvordan havnivået øker når verden blir varmere!
Hjelp og tips til bruk