Viten-programmer på tegnspråk / Celler

Celler på tegnspråk

Lær om cellers oppbygning, celledeling, DNA og arv.
Hjelp og tips til bruk