navigate_beforestatped.no navigate_beforeerher.no
Norsk tegnspråk og norsk
Norsk tegnspråk og norskinfo knapp


Tilgjengelighet

Hvem er vi

Tospråklige eventyr leveres av Statped

Innhold

Tospråklige eventyr i et multimodalt samspill. Askeladden som kappåt med trollet som skuespill, Hans og Grete med forteller og illustrasjoner og Den stygge andungen med forteller, illustrasjoner og animasjoner. Filmene er med tegnspråk, tale og undertekst.

Du kan forstørre programmet i nettleseren din, dette gjøres ved bruk av CTRL + og CTRL -
Fargekontraster og bildebeskrivelser skal være i henhold til krav.

Tastaturstyring

Hele ressursen kan styres med bruk av tastaturet, TAB+enter.

Kontakt

Har du tilbakemeldinger om tilgjengelighet, send oss e-post: erher@statped.no