navigate_beforestatped.no navigate_beforeerher.no
Norsk tegnspråk og norsk
Norsk tegnspråk og norskinfo knapp


Om ressursen

- En inkluderende fremstilling som anerkjenner flerspråklighet.

Alle folk har eventyr og det er merkverdig hvor like grunnmotivene i eventyrene er. Opplevelsen av at eventyrene er internasjonale gir en fellesskapsfølelse på tvers av landegrenser og kontinenter. Det sies at språk åpner dører. Denne gangen er det norsk tegnspråk og norsk som åpner dører inn til eventyrenes verden.

Eventyrene tar opp universelle menneskelige problemer og utfordringer. De fungerer som dannelseshistorier som ruster oss for livet. I denne ressursen er det eventyr fra Asbjørnsen og Moe, H.C. Andersen og brødrene Grimm som er ment å bidra til dette.

Asbjørnsen og Moe: Askeladden som kappåt med trollet

Familien til Askeladden tror ikke han klarer å løse ulike oppgaver. De eldre brødrene synes han bare er til bry, men takket være kløkt, mot og utholdenhet greier Askeladden seg i de umuligste situasjoner. Eventyret har et motiv som vi finner igjen i mange eventyr; Den minste mot den største.
PowerPoint ikon Last ned PowerPoint med bilder fra eventyret og med kommentarer i notatfeltet.

Brødrene Grimm: Hans og Grete

Hans og Grete må løse mange utfordringer for å overleve, og de erfarer at ikke alle mennesker er til å stole på. En tilnærming til eventyret kan være å se teksten som en allegorisk beskrivelse om det å vokse opp, forlate hjemmet og gå ut i samfunnet.
PowerPoint ikon Last ned PowerPoint med bilder fra eventyret og med kommentarer i notatfeltet.

H.C. Andersen: Den stygge andungen

Ofte forstått som et eventyr om mobbing der det å være annerledes, utenfor og ensom løftes frem. Svanen blir først godtatt når den kommer til sine egne - svanene. Et betimelig spørsmål er om man kan være annerledes, men likevel høre til? I følge Gyldendal.dk gir H.C. Andersen i dette eventyret en allegorisk beskrivelse av sin fattige oppvekst og senere berømmelse.

Se eventyret i episoder

Eventyret har en spilletid på litt over 30 minutter. Det kan være en ide å dele eventyret i episoder og snakke om innholdet etter hver episode, men ikke analyser det! La barna få se – oppleve -eventyret. Samtalen som følger etter en episode bør dreie seg om barnas forståelse av innholdet. Snakk gjerne også om hva dere tror kommer til å skje videre. I denne PowerPointen er eventyret delt inn i episoder. Illustrasjonene egner seg for både førlesning og for repetisjon. I notatfeltet gjengis eventyret i korte trekk. Denne skriftlige teksten er ment som en støtte til læreren.
PowerPoint ikon Last ned PowerPoint - online (ingen nedlastningstid)
PowerPoint ikon Last ned PowerPoint - offline (trenger ikke nett, men tar litt tid å laste ned)

Analysere eventyret

Hvis dere skal vurderer eventyrets form og innhold kan denne PowerPointen egne seg. Illustrasjonene kan hjelpe elevene å huske eventyrets gang, samtidig som illustrasjonene er en del av analysematerialet. I PowerPointen er eventyret linket opp i episoder, avsnitt og mindre sekvenser. Inndelingen i ulike nivå gjør det enklere å orienter seg i teksten. I notatfeltet er det spørsmål til teksten. Denne skriftlige teksten er ment som en ressurs for læreren.

PowerPoint ikon Last ned PowerPoint

Eventyr fra fjernere land

Chiccibio og tranen fra Italia, Slå kølle! fra Algerie, Rotta og kamelen fra India, og Edderkoppen betaler gjelden sin fra Ghana.

Disse fire eventyrene på norsk tegnspråk er oversettelser fra boka Eventyr fra 17 land, av Anne Hvenekilde (Cappelen, 1979). De fire utvalgte eventyrene er i 2 versjoner:

Tegnspråk og norsk tale der man kan velge blant noen norske dialekter. Det er studenter fra NTNU tegnspråk og tolking som har oversatt de tegnspråklige eventyrene til norsk, samt lest inn den norske talen.

Tegnspråk linket til skriftlig tekst velges ved å klikke på , som er det verktøyet disse sidene er laget med. (www.bibikit.eu). De skriftlige tekstene i denne presentasjonen avviker noe fra tekstene i boka til Hvenekilde. Dette fordi vi ønsket skriftlige tekster som ligger tettere opp til tegnspråktekstene.

Medvirkende

Oversettelser:

Askeladden som kappåt med trollet
Norsk tegnspråk: Ida Nicole Bøe, Grete Jaarvik og Espen Rosvold
Norsk tale: Frode Bøe og Espen Bøe
Teksting: Dag Bøe

Hans og Grete
Norsk tegnspråk: Unni Helland og Aud Karin Stangvik
Norsk tale: Ann-Malen Olsen
Teksting: Margrethe Sylthe

Den stygge andungen
Norsk tegnspråk: Gøril Grindhaug, Unni Helland og Aud Karin Stangvik
Norsk tale, stemmemanus: Kjersti Fjeldstad
Teksting: Margrethe Sylthe

Oversettelser og fremføring:

Chiccibio og tranen
Norsk tegnspråk: Kevin E. Edvardsen
Norsk tale: Sellia Goba, Geir T. Longva og Malin Norin
Teksting: Camilla J. Berg

Slå, kølle
Norsk tegnspråk: Torbjørn Thomassen
Norsk tale: Thea Drtina
Teksting: Marthe Trætli

Rotta og kamelen
Norsk tegnspråk: Morten J. Lundahl
Norsk tale: Hege Bakken, Birgitte Ellingsen, Ann-Malen Olsen og Line Pedersen
Teksting: Marthe Trætli

Edderkoppen betaler gjelden sin
Norsk tegnspråk: Morten J. Lundahl
Norsk tale: Sandra Willumsen Granmo, Elin Beathe Hansen og Oda Marie Rasmussen Sund
Teksting: Agate Drivvold

Kamera/redigering:
Marthe Trætli
Tone Ervik
Pål Rudshavn

Illustratør:
Gudrun Haave

Nettside:
Programmering: Henning Andersen
Farger/fonter: Gudrun Haave

PowerPoint med bilder og kommentarer:
Aud Karin Stangvik

Prosjektleder:
Aud Karin Stangvik