navigate_beforestatped.no
navigate_beforeerher.no
 

FNs menneskerettighetsdag, 10. desember.

 
Klikk for: Hva er FN?
Klikk for: Menneskerettighetene
Klikk for: Hva er en rettighet?
Klikk for: Hva er en konvensjon?
Klikk for: Barnekonvensjonen
Klikk for: CRPD