navigate_beforestatped.no
navigate_beforeerher.no
 

FNs menneskerettighetsdag, 10. desember.

 
Klikk for: Hva skjer?
Klikk for: Apartheid
Klikk for: Nelson Mandela