navigate_beforestatped.no
navigate_beforeerher.no
 

FNs menneskerettighetsdag, 10. desember.

Klikk for: Kort om menneskerettighetene
Klikk for: FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (Google Presentasjoner)
Klikk for: Kamp for rettigheter
Klikk for: Aktuelle ressurser fra Elevkanalen (Vimeo)