Faste uttrykk
Faste uttrykk Forklaringer Oppgaver
Om ressursen   .pdf .doc

Kjennskap til flertydighet i språket inngår i all lese- og skriveferdighet. I dette læremidlet er det i alt 106 faste uttrykk som blir forklart på både tegnspråk og norsk (tale og skrift). Kilden til de faste uttrykkene er boka «To ord er en mening» (Gilje 2003). Læremidlet retter seg mot elever fra 5. trinn og oppover, og er ment som en ressurs for elevenes leseforståelse og skriveferdigheter.

Teknisk: Faste uttrykk er programmert i HTML5 - det er derfor viktig at din nettleser støtter HTML5. Hvis du bruker Internet Explorer, må det være versjon 9 eller nyere.

Læremidlets 3 hovedområder:  

1. Presentasjon av tema

Presentasjonen har en dramatisert form der to personer i et hjemmemiljø sitter og snakker på tegnspråk om faste uttrykk i det norske språket. Skriftlige tekster og animasjoner brukes for å illustrere de faste uttrykkene som diskuteres. Filmen er med norsk tale.

2. Oppslagsverk

Et oppslagsverk der de faste uttrykkene blir forklart på tegnspråk med norsk tale og skriftlig tekst.

3. Oppgaver

Fire ulike oppgavesett.

Målsetningen med læremidlet er:
-
at elevene skal få øynene opp for at svært mange ord brukes med forskjellig betydning
-
refleksjon rundt hva som kan være årsak til at ord brukes med forskjellig betydning
-
at elevene skal lære en del faste uttrykk

Aktuelle kompetansemål fra Læreplan i norsk for døve og sterkt tunghørte
Etter 7. klasse:
- gjenkjenne flertydighet i språket

Etter 10.klasse:
- gjenkjenne de språklige virkemidlene humor, ironi, kontraster, sammenligninger, symboler og språklige bilder