Faste uttrykk
Faste uttrykk Forklaringer Oppgaver


Link riktig ord
  1. å falle mellom to _______
  2. å brenne sitt ______ i begge ender
  3. å bite i det sure _______
  4. å få _______ på tann
  5. å gå over ______ etter vann
  6. å ha begge beina på _______
  7. å ha det som ______ i egget
  8. å kjøpe _______ i sekken