Faste uttrykk
Faste uttrykk Forklaringer Oppgaver


Hva tror du uttrykket betyr?

å gi full gass


Forklaring