Faste uttrykk
Faste uttrykk Forklaringer Oppgaver


Hva er riktig?

Forklaring