Faste uttrykk
Faste uttrykk Forklaringer Oppgaver
Credits  
Fagansvarlig:
Ivar Kimo
Randi Margrete Høidahl
Aktører:
Andrine Olgeirsdottir
Nora Sletteng
Opplesninger:
Charlotte H. Agerup
Randi Margrete Høidahl
Stemme: Line Beate Tveit
Torill Ringsø
Kamera:
Tone Ervik
Redigering:
Tone Ervik
Dag Bøe
Programmering & Design:
Dag Bøe
   
Publisert i 2012 av Møller-Trøndelag kompetansesenter