Camilla og Latifa

Oppgåver med Camilla og Morten

Bokmål Oppgåveinnstruks
Medverkande
  • Omsetjing frå dansk til bokmål og nynorsk: Mette Eid Løvås
  • Teiknspråktekstar og teiknspråkmodell: Charlotte Agerup
  • Språkkonsulent teiknspråktekstar: Agate Thoresen
  • Stemme: Anne Grete Moxness
  • Video, design og programmering: Marthe Trætli
  • Prosjektleiar: Mette Eid Løvås