Camilla og Latifa

Oppgaver med Camilla og Morten

Nynorsk Oppgaveinnstruks
Medvirkende
  • Oversettelse fra dansk til bokmål og nynorsk: Mette Eid Løvås
  • Tegnspråktekster og tegnspråkmodell: Charlotte Agerup
  • Språkkonsulent tegnspråktekster: Agate Thoresen
  • Stemme: Anne Grete Moxness
  • Video, design og programmering: Marthe Trætli
  • Prosjektleder: Mette Eid Løvås