Episode 11: Neptun

Jeg prøver å se etter en planet som heter Neptun. Den er svært vanskelig å finne siden den ligger så langt borte. Men vi kan bruke en app for å finne den. Skal vi se. Der, tror jeg!

Her er Neptun. Andre planeter ble oppdaget gjennom teleskop. Mens Neptun ble oppdaget gjennom matematiske beregninger. På 1800-tallet kom den kjente fysikeren, Isaac Newton, med Newtons lov. Loven beskrev hvordan planetene påvirker hverandre med tyngdekraften. Forskerne laget et skjema over hvor planetene befant seg til enhver tid. De oppdaget at Uranus ikke fulgte skjemaet. Var loven feil? Eller befant det seg en annen planet bak Uranus? Forskerne satte igang med matematiske beregninger. Til slutt oppdaget de Neptun og at den påvirket at Uranus gikk i skjev bane. I dag bruker forskerne mye matematikk og fysikk for å oppdage nye planeter. Både her i solsystemet, og utenfor.

Merkelig. I stad roterte Neptun sakte, men nå har den fått opp tempoet. Stemmer, det hadde jeg glemt. Nå er vi på månen Triton, Neptuns største måne. Vanligvis roterer måner i samme retning som planeten. Men Triton sirkler rundt Neptun motsatt vei av hva Neptun roterer. Derfor ser det ut som planeten roterer raskt. Men det gjør den altså ikke.

Denne månen har også en bundet rotasjon. Altså at man ser den fra samme siden hele tiden. Akkurat som at vi fra jorden ser månen vår fra samme side. Når vi står her, står Neptun alltid på samme sted. Mulig det bare er meg, men jeg syns vi kommer nærmere og nærmere Neptun. Jeg må sjekke. Jeg har dårlige nyheter. Om 3,6 milliarder år vil Triton komme så nært Neptun at tyngdekraften der vil pulverisere Triton. Som igjen vil danne en ring rundt Neptun. Det er nok ikke trygt å bli værende her. Jeg stikker!

Jeg glemte å nevne... Ser du den svarte flekken? Der, nei, der. Hm, de kommer og går fordi de er sykloner. Sykloner er sterk vind eller orkaner som roterer. I sentrum er det en svart flekk som du ser. De kan vare i dager, uker eller år. F.eks. har en svart flekk på Jupiter vart i flere hundre år. På jorda har vi også sykloner, som kan føre til orkan. Heldigvis varer de bare en uke eller opptil en måned.

Sees igjen! Hei!


Oppgave 1: Astronomene oppdaget Neptun på grunn av Uranus, men hvordan?
a) Ved hjelp av teleskop
b) Ved hjelp av radiobølger
c) Ved hjelp av Newtons lover


Oppgave 2: Hva er spesielt med Neptuns måne, Triton?
a) Den sirkler i motsatt vei i forhold til Neptuns rotasjon
b) Den roterer vertikalt
c) Den forlater sin bane


Oppgave 3: Av og til ser vi mørke flekker på Neptun. Hva er disse?
a) Plasma
b) Sykloner
c) Tidevann

Produsert av Statped med støtte fra Nasjonalbiblioteket.