Laget av
Dag Bøe
 
Stemme av
Frantz Andreassen
 
Undertekster av
Camilla Jin Berg
 
Med hjelp av språkkonsulentene
Aud-Karin Stangvik
Charlotte Agerup
Line Beate Tveit
Trude Lillegjære
 
Oppgaver
Dag Bøe
Unni Helland
 
Teknikerne
Tone Ervik
Marthe Trætli
 
Fagkonsulenten
Øystein H. Færder
 
Musikk
Space 1990-B
av Kevin MacLeod
incompetech.com
 
Produsert av
 
Med støtte fra
 
< Tilbake