Episode 5: Månen

Hei! Jeg står og ser på månen. Hmm. Månen er nesten like stor som tommelen min. Men det var jo sola også. Er månen like stor som sola?

Nei, månen er mindre enn sola. Også mindre enn jorda. Fra jorda ser det ut som månen og sola er like store. Men det er fordi månen er nærmere oss enn sola er. Og månen lyser ikke av seg selv. Den verken vokser eller krymper. Den reflekterer bare sollyset. Jeg skal vise deg. Hvordan vi ser månen er avhengig av hvor sola befinner seg.

Månen bruker 27 dager på å gå rundt jorda. Vi har fullmåne hver 29. dag. Hvorfor? Jo, månen går rundt jorda, og jorda går rundt sola. Månen må bevege seg i to dager til, før den får lys på seg og vi får fullmåne. Månen roterer like tregt som den går rundt jorda. Det kalles bundet rotasjon. Det betyr at vi ser samme side av månen hele tiden. Ingen mennesker hadde sett baksiden av månen før i 1959. Russerne var de første som sendte en satelitt dit og fikk tatt bilde.

Under den kalde krigen konkurrerte USA og Sovjet om å bli først ut i rommet, først til å reise rundt månen, og først til å lande på månen. Russerne var de første i rommet, men USA var først til å lande her i 1969. Se, her er det amerikanske flagget. Neil Armstrong og Buzz Aldrin plantet flagget her. Neil kom med et senere kjent sitat: "Et lite skritt for en mann, men et stort skritt for menneskeheten". Det vil si at menneskene kan utrette store ting sammen. Nå er det ingen som kommer hit lengre, fordi det er for dyrt. Og det er ingenting å se her. Annet enn stein og støv. Eller?

Se så mange krater! Ser du at månen ligner på Merkur? Men hvorfor gjør den det? For 4,5 milliarder år siden var solsystemet ungt. Perioden het "Late Heavy Bombardment" pga. mange asteroider, kometer og støv. Kaoset gjorde at vi fikk månen. Man tror en mindre planet kolliderte med jorda den gangen. Vi er heldige som fikk månen. Den er viktig for oss. Men hvorfor?

Steinene du ser i vannet viser at det er lavvann, eller fjære. Vi kan se hva som skjer hvis vi venter i 5-6 timer. Se, vannet har steget. Det er fordi månen står rett over oss og har trukket til seg vannet. Det blir flo. Når månen beveger seg, trekker den med seg vannet bort fra stranda og det blir fjære. Jeg tror flo og fjære var viktig for livet på land. At fiskene kom seg opp på land, utviklet seg til aper og så til mennesker.

Det var alt. Sees igjen! Hei!


Oppgave 1: Angående månens størrelse, hva er riktig?
a) Månen er større enn jorda
b) Månen er like stor som sola
c) Månen er mindre enn jorda


Oppgave 2: Månen roterer like fort som den går rundt jorda - og det kalles for ...
a) Fullmåne
b) Tidevann
c) Bundet rotasjon


Oppgave 3: Tidevannet på jorda er påvirket av månens ...
a) Lysstyrke
b) Tyngdekraft
c) Rotasjon

Produsert av Statped med støtte fra Nasjonalbiblioteket.