Episode 8: Jupiter

Nå er jeg lei av de små planetene. Nå vil jeg se på den største. Den der.

Jupiter! Den største planeten i solsystemet. Se så enorm den er! Hm. Jeg gikk bare gjennom. Stemmer, jeg glemte at dette er en gassplanet! Den består stort sett av gass og har ingen fast overflate. Sterk vind er det her også. Det kan blåse opp til 600 km/t. Kanskje du har dykket dypt og fått vondt i ørene pga trykket? Trykket på Jupiter var mye verre!

Ja, ja. Jupiter er altså den største planeten. Men hvor stor er den? Jeg prøver å måle. Hm, vent litt. Så stor er Jupiter i forhold til jorda. Vent litt til. Se så diger sola er! Jupiter blir kjempeliten i forhold. Men hvor ble det av jorda?

Her er Jupiters måne, Io. Den lukter som et råttent egg. Det er over 400 aktive vulkaner på Io. Io blir dratt mellom Jupiter og andre måner. Pga. at overflaten beveger seg, oppstår det vulkaner. Stakkars måne! Nå må jeg finne jorda.

Dette er annen måne, Europa. Den er dekket av is. Ser du sprekkene her? De har oppstått pga. tyngdekreftene fra Jupiter og andre måner. Hvis kreftene kan skape varme, kan det smelte isen. Kanskje det er hav der, og mulig også liv? Det må vi sjekke en gang. Der var det en stor klode. Kanskje det er jorda? Bli med!

Nei, det var en annen måne, Ganymedes. Den er solsystemets største måne. Den er på størrelse med Merkur. Hva gjør denne til en måne, og Merkur til en planet? Jo, Merkur går rundt sola av seg selv. Ganymedes beveger seg kun rundt Jupiter. Hvis et objekt går rundt en planet, kalles objektet en måne. Der! Endelig!

Enda en måne! Flere måner! Hvor mange måner har Jupiter egentlig? Jeg må sjekke. Ingen mobildekning her. Jeg må stikke tilbake. Ok. Her står det at Jupiter har 63, nei, 64, 65, 66 måner. Nei, glem det. Det oppdages nye måner til Jupiter hele tiden. Antallet måner i dag kan være et annet i morgen.

Det var alt. Sees igjen! Hei!


Oppgave 1: Jupiter er en planet som er ...
a) Nærmest solen
b) Den største i solsystemet
c) Den kaldeste i solsystemet


Oppgave 2: Hva slags planet er Jupiter?
a) Gassplanet
b) Steinplanet
c) Isplanet


Oppgave 3: Jupiter har solsystemets største måne og den heter ...
a) Titan
b) Ganymedes
c) Europa

Produsert av Statped med støtte fra Nasjonalbiblioteket.