Episode 4: Jorda

Hei! I dag skal jeg fortelle om en planet som heter Tellus. Men hvor er den? Vent litt. Herlighet! Tellus er jo jorda.

Dette er jorda. Eller Tellus. Jeg er litt usikker på hva jeg skal fortelle om jorda. Vi bor jo der. Og vi vet mye om den. Skal vi se. En, to, tre. Den er den tredje planeten fra sola. Se sollyset som treffer planeten her. Det betyr at det er dag der. Men på den andre sida er det mørkt og natt. Akkurat i skillet mellom lyst og mørkt er det morgen.

Jorda bruker 24 timer, eller et døgn på å snurre rundt en gang. Og den bruker 365,25 døgn eller ett år på å gå rundt sola. Men hva med de 0,25 dagene? Når vi legger sammen de 0,25 dagene over fire år, får vi en hel dag. Derfor har vi skuddår den 29. februar hvert fjerde år.

Men hvorfor har vi sommer og vinter? Jorda står litt skjevt. Norge ligger langt oppe på planeten. Det gjør det vanskelig å se sola. Når mindre solstråler treffer jorda, blir det kaldt, mørkt og vinter. Se nå.

Nå har det gått et halvt år og jorda har forflyttet seg hit. Jorda heller en annen vei, vi har sol hele tiden, og vi får mye varme fra den. Nå er det altså sommer. Se hvordan det er i nord-Norge. Her i Tromsø er det midnattssol. Sola går bare halvveis ned i horisonten, og så opp igjen. Så på somrene er det lyst hele tiden her.

Du husker at jorda heller andre veien? Det gjør at vi i nord får mye sollys. På den andre siden av jorda, f.eks i Australia får de mindre sol og det blir kaldere. Når jorda beveger seg videre, og det blir vinter igjen blir det ekstra varmt i Australia. Så jula i Australia er varm. Ganske rart! Hadde ikke jorda vært skjev på denne måten, ville vi ikke hatt sommer eller vinter.

Vi er heldige, for jorda ligger i perfekt avstand fra sola. Hadde vi ligget nærmere, ville det blitt veldig varmt. Vannet ville ha fordampet ut i atmosfæren, og det ville ikke ha vært liv her. Hadde jorda ligget lenger fra sola, ville vannet frosset til is. Vi er heldige som ligger passe nært sola så vannet holder seg flytende. Og vann er viktig for liv.

Ja, vi sees! Hei!


Oppgave 1: Hva er det andre navnet på planeten jorda?
a) Gaia
b) Jupiter
c) Tellus


Oppgave 2: Hvis jorda ikke hadde stått skjevt, ville vi ikke oppleve ...
a) Sommer og vinter
b) Dag og natt
c) Tidevann


Oppgave 3: Hvorfor er det viktig at jorda ligger i en passende avstand fra sola?
a) Fordi vi ikke skal bli brent
b) Fordi vann skal holde seg flytende
c) Fordi det ikke skal bli for mørkt

Produsert av Statped med støtte fra Nasjonalbiblioteket.