navigate_beforestatped.no
navigate_beforeerher.no
dekor

Krig og konflikter - ofte brukte uttrykk

annektere
FNs
sikkerhetsråd
fremmedkriger
humanitær
korridor
hybridkrig
invasjon
kolonne
okkupere/
okkupasjon
sanksjoner
separatisme/
separatister
suverenitet
unntakstillstand