Verktøykofferten

Anbefaling: Les veiledningen (TIL LÆRER)

Undervisningsopplegget har en tekstbasert tilnærming til grammatikk. Målet er at elevene skal utvikle god tekstkompetanse i norsk tegnspråk. Elevene skal lære om hvordan grammatiske elementer kan brukes i tekster, og selv kunne anvende disse i egen tekstskaping. Elevene skal altså både lære om språk og få trening i å bruke språk.

Utgangspunktet for undervisningsopplegget er en koffert med seks fysiske objekter som symboliserer ulike elementer i tegnspråkets grammatikk. Disse benevner vi som verktøy. Dette materiellet følger ikke med ressursen. Det må en anskaffe selv.

Nettsiden er bygd opp med egne sider til elevene, med tilhørende sider til lærer. På elevsidene er det to tematekster og to modelltekster til hvert verktøy. På lærersidene er det fagdidaktiske tips og undervisningsmateriell som lærer kan bringe inn i undervisningen. Det er enkelt å gå mellom elev- og lærersider.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Tegnspråk 1.-4. trinnKOMPETANSEMÅL fra LÆREPLAN I NORSK TEGNSPRÅK

etter 2. trinn:
• avlese og følge regler for turtaking i tegnspråksamtaler
• avlese og oppleve skjønnlitteratur og sakprosa på tegnspråk og samtale om innholdet
• utforske hvordan valg av tegn og mimikk gir forskjellig mening i tegnspråktekster
• leke med håndform, rim og rytme
• finne og bruke relevante digitale tegnspråkressurser
• skape tegnspråktekster gjennom lek og andre kreative aktiviteter
• beskrive, fortelle og gi uttrykk for egne meninger på norsk tegnspråk

etter 4. trinn:
• avlese fortellinger, eventyr, faktabøker og andre tekster og samtale om hva tekstene betyr for eleven
• beskrive, fortelle og argumentere, og bruke norsk tegnspråk på kreative måter i egne tekster
• bruke fagspråk om tegnspråkets grammatikk og oppbygning

Publisert: 25/08/2023 av Admin