Verbrommet

Sammen med Tomas og verbeksperten får vi vite at verb er ord som forteller hva vi gjør, og ord som forteller hva som skjer. I programmet er det 2 typer av interaktive oppgaver: Skrive eller Dra og slipp. Innenfor hver oppgavetype kan eleven velge å jobbe med oppgaver som er relatert til bilder, enkeltsetninger eller korte tekster. Informasjon om hva verb er og oppgaveinstruks gis på tegnspråk og norsk tale.

Primærmålgruppe:
» Grunnskole
»» Norsk 3.-4. trinn

[sociable/]

TEKNISK:
Adobe Flash Player må være installert for å kjøre dette programmet.
Last ned fra adobe.com/downloads

Kompetansemål fra LÆREPLAN I NORSK FOR DØVE OG STERKT TUNGHØRTE
etter 4. årstrinn (LK06)
som kan være aktuelle:

SKRIFTLIGE TEKSTER:
• anvende ofte brukte grammatiske strukturer, småord, sentrale setningsmønstre og stavemåter
• bruke og beskrive sentrale ordklasser og tegnsetting i egen og andres tekster
SPÅRK OG KULTUR:
• beskrive likheter og forskjeller mellom ord, uttrykksmåter, ordklasser og deres funksjon på tegnspråk og norsk

Publisert: 14/05/2008 av Admin